Objevení THC-P a CBD-P

Nejznámější kanabinoidy v rostlině konopí jsou bezesporu THC a CBD. Bylo zjištěno, že tyto sloučeniny mají několik léčivých vlastností a slibně se uplatňují při léčbě různých poruch, jako jsou chronická bolest, záněty, úzkost a epilepsie. Krátký poločas rozpadu obou těchto sloučenin však představuje značnou výzvu při jejich klinickém použití. Objev THC-P a CBD-P, dvou nových sloučenin odvozených od THC, respektive CBD, otevřel nové možnosti výzkumu, jak tento problém řešit.

Článek slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Více o tom jak nakládat s informacemi na našich stránkách najdete v našem prohlášení odpovědnosti na konci článku.

 

THC-P, CBD-P a jejich objevení

THC-P (Tetrahydrocannabiphorol, nebo také THCP) a CBD-P (Cannabidiphorol, nebo také CBDP) byly poprvé popsány ve studii publikované koncem roku 2019 v časopisu Nature. Objev učinil tým italských vědců v rámci výzkumného projektu UNIHEMP sponzorovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Jejich zjištění, která naznačují, že THC-P může být výrazně účinnější než známé THC (Delta 9 Tetrahydrocannabinol), podnítila další výzkum tohoto kanabinoidu a jeho možných účinků. 

 

THCP discovery

 

Vědcům se podařilo identifikovat tyto nové kanabinoidy v rostlině konopí ve velice nízkém množství. Během svého výzkumu tým zjistil, že THC-P je 33 krát účinnější než Delta 9 THC v rámci vazby na endokanabinoidní systém. Toto zjištění bylo výsledkem experimentu s využitím kultivovaných buněk, který zkoumal vazebnou afinitu THC-P s receptory CB1 a CB2. Je pozoruhodné, že přestože bylo THC-P ve studovaném kmeni léčebného konopí přítomno v podstatně nižších koncentracích než THC, vykazovalo větší aktivitu. Vědci také naznačili, že by THC-P mohlo mít za následek různý účinek jednotlivých druhů konopí, na základě jeho obsahu v rostlině. Další testování tohoto kanabinoidu ukázalo, že napodobuje účinky kanabinoidů, jako je Delta 9 THC, na tělesnou teplotu, spontánní aktivitu, nehybnost a bolest u myší.

 

Názory v rámci vědecké komunity se různí. Doktorka Cecilia J. Hillardová z lékařské fakulty ve Wisconsinu upozornila na dvě oblasti, které vzbuzují obavy: chybějící přímé srovnání účinků THC a THC-P a neznámý potenciál vyšší účinnosti THC-P na receptor CB1. Doktorka dále řekla: THC je relativně bezpečné, protože má nízkou účinnost na receptor CB1. Pokud má THC-P výrazně vyšší účinnost, tak to může naznačovat, že kmeny vytvářející velké množství THC-P by mohly být pro užívání nebezpečnější než ty, které ho obsahují méně.

 

Dr. Hillardem z Univerzity v Sydney prohlásil, že nesouhlasí s názorem, že by THC-P mohlo být příčinou variability psychotropních účinků u různých druhů konopí: "I když tuto možnost nelze vyloučit, známé rozdíly v účinnosti THC a THC-P na kanabinoidních receptorech jsou relativně malé, zatímco rozdíl v množství každého z nich v konopí je obrovský. Totéž platí pro CBD a CBD-P, ačkoli CBD vyžaduje k dosažení mnoha svých farmakologických účinků ještě vyšší dávky. Z tohoto důvodu se nedomnívám, že by drobné nebo stopové fytokanabinoidy jako THC-P nebo CBD-P významně přispívaly k psychoaktivním účinkům různých odrůd konopí."

 

V tuto chvíli není dostatek důkazů a studií ohledně CBD-P, a tak nemůžeme s jistotou říci, že CBD-P bude mít analogicky vyšší účinnost, než CBD jako tomu je u THC-P a THC. Původní studie, která CBD-P objevila, neprovedla ohledně CBD-P tak rozsáhlé biologické testování, jaké bylo provedeno na THC-P. Výzkumníci poznamenali, že CBD-P si zaslouží další zkoumání vzhledem k zájmu o CBD v oblasti zdraví.

 

Úloha, kterou budou tyto nově objevené kanabinoidy hrát v léčebném i rekreačním využití, je zatím nejistá a bude vyžadovat další výzkum. 

THCP discovery

 

THCP účinky

Objev THC-P otevřel nové možnosti lékařského využití THC. Vědci formulovali několik studií, které zkoumají účinky THC-P na různé poruchy. Studie provedené na myších ukázaly, že THC-P má delší poločas rozpadu než THC a má lepší účinnost při snižování bolesti a zánětu. Výzkum naznačuje, že použití THC-P by mohlo být účinnější alternativou THC při léčbě chronické bolesti u pacientů.

  

CBDP účinky

CBD-P prokázalo potenciál při léčbě úzkosti a epilepsie. Předběžné výzkumy prováděné na zvířatech ukázaly, že CBD-P má delší poločas rozpadu a nižší toxicitu než CBD. Studie naznačily, že CBD-P může být při snižování úzkosti a záchvatů u myší účinnější než CBD. Vědci v současné době zkoumají potenciální terapeutický přínos CBD-P při léčbě pacientů s těmito poruchami.

 

Poločas rozpadu THC-P a CBD-P

Vědci již dlouho vědí, že THC a CBD, dvě nejrozšířenější účinné látky v konopí, se vážou na kanabinoidní receptory přítomné v mozku a dalších orgánech. Tyto interakce vedou mimo jiné k určitým terapeutickým účinkům, včetně úlevy od bolesti, snížení úzkosti a zánětu. THC a CBD podléhají rychlému metabolismu a mají krátký poločas rozpadu.

 

Poločas rozpadu sloučenin je klíčovým faktorem při určování její účinnosti a bezpečnosti. Odkazuje na dobu, za kterou se z těla vyloučí polovina atomárních jader sloučeniny. Na rozdíl od THC a CBD mají THC-P a CBD-P výrazně delší poločas rozpadu. Studie provedené na zvířatech ukázaly, že poločas THC-P je přibližně dva až tři dny, zatímco CBD-P může trvat až tři až čtyři dny. Delší poločas rozpadu těchto sloučenin jim umožňuje zůstat v těle aktivní po delší dobu, což zvyšuje jejich účinnost při léčbě různých poruch.

 

THCP discovery

 

 

Shrnutí

Objev THC-P a CBD-P otevřel novou cestu v léčbě různých poruch. Ukázalo se, že tyto sloučeniny mají delší poločas rozpadu než THC a CBD a mohou zvýšit účinnost konopí při léčbě různých poruch, jako jsou chronická bolest, záněty, úzkost a epilepsie. Ačkoli je k úplnému pochopení farmakologických vlastností THC-P a CBD-P zapotřebí dalšího výzkumu, objevení těchto sloučenin má významný potenciál pro zlepšení kvality života pacientů s těmito poruchami.

 

Informace uvedené v tomto článku není možné chápat jako odborné rady, ani s nimi nelze takto zacházet. Tyto informace slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Více se můžete dočíst v našem prohlášení odpovědnosti.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz