CBD

Kanabidiol (CBD), jeden z více než 100 kanabinoidů obsažených v rostlinách konopí, je jedním z nejznámějších. CBD je netoxická sloučenina, která byla v posledních letech zpopularizována pro svůj terapeutický potenciál. Na rozdíl od Delta 9 THC (THC), dalšího nejznámějšího kanabinoidu, CBD nezpůsobuje pocity rauše protože není psychoaktivní. V tomto článku se budeme zabývat historií, chemickým složením a účinky CBD a porovnáme ho s Delta 9 THC.

Článek slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Více o tom jak nakládat s informacemi na našich stránkách najdete v našem prohlášení odpovědnosti na konci článku.

 

Historie CBD

Konopí používají lidé k léčebným i rekreačním účelům již tisíce let. Léčebně se konopí používalo již ve starověké Číně. Používalo se k léčbě zánětů a bolesti. K objevu CBD jako samostatné sloučeniny však došlo až ve 20. století.

Vědci poprvé izolovali CBD z rostlin konopí v roce 1940. Teprve v 60. letech 20. století však byla objevena chemická struktura a funkce CBD. Díky svým potenciálním léčebným účinkům se CBD v posledních letech těší stále větší pozornosti vědců i veřejnosti.

 

Chemie a molekula CBD

Stejně jako všechny ostatní kanabinoidy i CBD interaguje s organismem prostřednictvím endokanabinoidního systému (ECS). ECS, komplexní signální systém, hraje důležitou roli při udržování homeostázy mnoha fyziologických procesů, včetně spánku, nálady, chuti k jídlu a bolesti. ECS se skládá ze tří složek: endokanabinoidů a kanabinoidních receptorů. Obsahuje také enzymy, které redukují endokanabinoidy.

Při užití CBD dochází k interakci s ECS prostřednictvím vazby na kanabinoidní receptory a to primárně na receptory CB2. Tyto receptory jsou přítomny v celém těle, ale nejvíce se vyskytují v mozku a imunitním systému. CBD různými mechanismy moduluje aktivitu a funkce kanabinoidních receptorů i dalších receptorů.

CBD interaguje s ECS a má neuroprotektivní, antioxidační a protizánětlivé účinky. Tyto vlastnosti mohou přispívat k potenciálnímu terapeutickému přínosu CBD u řady zdravotních stavů.

 

CBD účinky

CBD bylo zkoumáno pro svůj terapeutický potenciál u různých zdravotních stavů, jako je úzkost, epilepsie a chronická bolest. Důkazy o účinnosti CBD u těchto stavů se různí. Některé studie prokázaly slibné výsledky, zatímco jiné přinesly neprůkazné poznatky nebo negativní výsledky.

Úřad FDA schválil v roce 2018 přípravek Epidiolex jako první lék na bázi CBD pro dvě formy epilepsie. Bylo prokázáno, že Epidiolex, který obsahuje čistou sloučeninu CBD, snižuje počet záchvatů u dětí s epilepsií.

CBD bylo zkoumáno jako lék na úzkostné poruchy, jako je generalizovaná úzkostná porucha, GAD a sociální úzkostná porucha (SAD). Některé studie prokázaly, že CBD může snížit příznaky úzkosti. Jiné však zjistily rozporuplné výsledky.

Rozsáhlý výzkum byl proveden také v oblasti účinků CBD na chronickou bolest. Na zvířecích modelech artritidy a neuropatie bylo prokázáno, že CBD snižuje bolest a zánět. Důkazy o účinnosti CBD u lidí nejsou dostatečně silné. Je zapotřebí dalšího výzkumu.

 

Výzkumy CBD

Aktuální studie naznačují, že CBD může pomoci s:

Úzkostmi - V rámci výzkumu generalizované úzkostné poruchy (GAD) bylo prokázáno, že CBD snižuje stres u zvířat, jako jsou například krysy. Při výzkumu sociální úzkostné poruchy (SAD) a posttraumatické stresové poruchy (PTSD) byly taktéž prokázány pozitivní účinky. V roce 2011 proběhla studie účinků CBD na SAD. Účastníci výzkumu dostali buď CBD, nebo placebo. Ti, kteří dostali CBD, měli celkově sníženou úroveň úzkosti.

Nespavostí - Studie naznačují, že CBD pomáhá jak s usínáním, tak s udržením spánku. Dále bylo prokázáno, že CBD snižuje nespavost u lidí, kteří trpní chronickou bolestí. CBD může navíc pomoci zlepšit abnormality REM spánku u lidí s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Kvalitnější spánek má za následek lepší regeneraci organismu. Z tohoto důvodu CBD oleje často vyhledávají sportovci.

Chronickou bolestí - Většina klinických studií pro léčbu těžké chronické bolesti pomocí CBD využívala kombinaci 1:1 - CBD : THC. Kombinace těchto látek měla za následek snížení nežádoucích účinků THC (CBD tlumí jeho psychoaktivní účinky). K potvrzení je však potřeba dalších studií na lidech.

Závislostí - Podle některých studií u lidí může CBD pomoci snížit závislost na tabáku a heroinu.

 

CBD vs THC

Dva z nejznámějších kanabinoidů obsažených v rostlinách konopí jsou CBD a Delta 9 THC. Tyto dvě sloučeniny, ačkoli jsou strukturálně podobné, mají na lidský organismus odlišné účinky.

Psychoaktivní účinky Delta 9 THC jsou dobře známé. THC je zodpovědné za konopné "opojení" jelikož se váže na mozkový receptor CB1 a aktivuje ho. Tím spouští uvolňování dopaminu a dalších neurotransmiterů. Může vyvolat pocity euforie a uvolnění a také změněné vnímání času a prostoru.

CBD však nemá žádné psychoaktivní účinky, protože se váže primárně na CB2 receptory. CBD tak moduluje aktivitu mnoha receptorů v těle včetně serotoninových receptorů a receptorů CBD. CBD může snižovat úzkost, bolest, zánět a další příznaky bez "nežádoucích" účinků Delta-9 THC.

 

Shrnutí

CBD, kanabinoid bez psychoaktivních účinků, přitahuje v posledních letech značnou pozornost díky svým potenciálním terapeutickým přínosům. Ačkoli výzkum účinnosti CBD při léčbě různých zdravotních stavů stále probíhá, některé slibné výsledky byly prokázány v oblastech, jako jsou úzkostné poruchy a epilepsie. CBD není psychoaktivní a u některých zdravotních stavů by mohla být bezpečnější variantou než Delta 9 THC. K úplnému pochopení možných rizik a účinků CBD je zapotřebí dalšího výzkumu.

Informace uvedené v tomto článku není možné chápat jako odborné rady, ani s nimi nelze takto zacházet. Tyto informace slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Více se můžete dočíst v našem prohlášení odpovědnosti.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz