Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu NORTH BROTHERS s.r.o. na stránkách StickyGarden.cz, se sídlem: U Nisy 178, 46331 Chrastava, IČO 11713313, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 47488 (dále jen „Prodávající“) zpracovává osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami – spotřebiteli (dále jen „Kupující“) za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

 

1 - Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je NORTH BROTHERS s.r.o., IČO 11713313 se sídlem U Nisy 178, 46331 Chrastava (dále jen „Správce“);

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou: e-mail: info@northbrothers.cz, tel.: +420777333590;

1.3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

 

2 - Zdroje zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl Kupující, a které Správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky 
v internetovém obchodě StickyGarden.cz;

2.2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje Kupujícího nezbytné 
pro plnění Kupní smlouvy;

2.3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí. 

 

3 - Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Kupujícího z následujících důvodů:

3.1. Za účelem registrace na webové stránce StickyGarden.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

3.2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky Kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3.3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem;

3.4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění Kupní smlouvy. 
Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

 

4 - Doba uchovávání osobních údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem a po dobu 5 let 
od ukončení smluvního vztahu;

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

 

5 - Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje Kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním Kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi Správcem a Kupujícím.

Subdodavateli Správce jsou:

Provozovatel e-shopu (Shoptet a.s.)

Doručovací služby (Česká pošta, s.p., DPD s.r.o., Zásilkovna s.r.o.)

Analýza webových stránek (Google Analytics)

Email marketing (Shoptet a.s.)

 

6 - Práva Kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má Kupující právo:

6.1. na přístup ke svým osobním údajům,

6.2. na opravu osobních údajů,

6.3. na vymazání osobních údajů,

6.4. vznést námitku proti zpracování,

6.5. na přenositelnost údajů,

6.6. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky 
na e-mailové adrese: info@stickygarden.cz,

6.7. podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

 

7 - Zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů Kupujícího.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů. 

 

8 - Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce StickyGarden.cz potvrzuje Kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

8.2. S těmito pravidly souhlasí Kupující odesláním objednávky.

8.3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinen zveřejnit na svých webových stránkách.

 

Tato pravidla vstupují v platnost 13. 12. 2021

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz