HHC

HHC, kanabinoid známý více než 80 let, nyní dobývá evropský trh! Co to HHC je? Jak se HHC vyrábí? Je bezpečné? Jaké má benefity a co o něm bylo dosud prokázáno? Jaké má účinky a jak si stojí ve srovnání s THC a CBD? To vše a mnohem více se můžete dočíst v našem odborném článku. 

Článek slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Více o tom jak nakládat s informacemi na našich stránkách najdete v našem prohlášení odpovědnosti na konci článku.

 

Co je to HHC

Z hlediska trhu se jedná o poměrně nový, psychoaktivní kanabinoid, který se získává z rostlin konopí. Původně bylo HHC syntetizováno již v roce 1944 americkým chemikem Rogerem Adamsem pomocí tzv. hydrogenace. Tímto procesem dochází k přeměně THC na HHC. Poprvé tak bylo HHC vyrobeno v laboratoři. 

To, že se HHC vyskytuje také přirozeně v rostlinách zjistili až v roce 2020 dva vědci J. Basas-Jaumandreu a F. Xavier C. de las Heras. Při jejich studii lipidového extraktu ze semen konopí se jim podařilo objevit 43 nových kanabinoidů a mezi nimi také HHC.

Jeho procentuální zastoupení je nicméně stopové. V praxi se vyrábí mimo jiné z CBD. Pojďme se společně podívat na to, co už o něm víme a jak ho hodnotí vědečtí odborníci a zahraniční uživatelé.

HHC se používá pro výrobu široké škály produktů. HHC extrakt si můžete představit jako vysoce procentuální koncentrát připomínající viskózní světle žlutý až zlatavý med. 

HHC

Hexahydrokanabinol

HHC je zkratka pro Hydroxyhexahydrocannabinol (nebo jednoduše hexahydrocannabinol). HHC látka je organického původu, ačkoli se v praxi vyrábí jako polosyntetické. To znamená, že základní materiál použitý pro výrobu je organického původu. Rozdíly mezi látkami přírodními, polosyntetickými a syntetickými jsou popsány v zajímavém článku magazínu legalizace - Příroda versus syntetika.

 

Molekulární struktura HHC 

HHC je v podstatě Delta 9 THC (známé jako "běžné" THC) bez jakýchkoli dvojných vazeb ve své chemické struktuře. Ty jsou nahrazeny atomem vodíku. Tento rozdíl mimo jiné činí molekulu vysoce stabilní a odolnější vůči oxidaci, kterou způsobuje teplo a UV záření. 

Delta 9 THC je výrazně méně stabilní. Když oxiduje, ztrácí atomy vodíku a tvoří dvě nové dvojné vazby. Když k tomu dojde, THC se změní na CBN (kanabinol), který má ve srovnání s Delta 9 THC pouze 10 % jeho psychoaktivity.

Ačkoli je HHC velice podobné THC, tak se nejedná o jeho sloučeninu. Na tom je postaven i fakt, že legislativně není HHC zakázáno.

HHC vs THC

Obrázek: Srovnání molekul Delta 8 THC, Delta 9 THC, CBN, HHC a jejich psychoaktivních koeficientů 

 

HHC 9R vs 9S

HHC se skládá ze dvou různých stereoizomerů. To jsou sloučeniny, které mají stejný tvar a strukturu, ale odlišný trojrozměrný tvar. Jsou to 9R HHC a 9S HHC. 9R HHC se aktivně váže na přirozené endokanabinoidní receptory těla, zatímco 9S HHC se neváže tak dobře jako 9R HHC kvůli nepatrným rozdílům v jejich molekulárních strukturách. 9R HHC je tak zodpovědné za psychoaktivní účinky podobné THC. 

9R je Aktivní a 9S je Neaktivní

Oba stereoizomery se tvoří současně, ale jejich poměr není nikdy úplně stejný. Záleží na druhu použitého vstupního materiálu i na samotné produkci. V praxi je poměr většinou 1:1, v lepších případech 2:1. Výrobci dosud nepřišli na nákladově efektivní způsob, jak tyto dvě složky oddělit. Výsledný produkt je vždy určitý poměr 9R vůči 9S HHC. V tabulce níže můžete vidět jak vypadá výsledek HHC testu, který jsme pro ověření realizovali v Evropě.

 

Výsledek z laboratorního testu HHC

Component Assay Unit
(9S)-HHC 23,2 %
(9R)-HHC 71,5 %

Tabulka: Výňatek z ověřovacího testu našeho HHC extraktu

 

HHC Výroba

HHC je kanabinoid přirozeně se vyskytující v rostlinách konopí. Vzniká oxidací Delta 9 THC jejíž výsledkem jsou kanabinoidy CBN, další molekuly THC a HHC. Vzniklé množství těchto kanabinoidů je stopové a proto se z rostlin neextrahuje. HHC se tak vyrábí polosynteticky z jiných kanabinoidů, nebo terpenů obsažených v rostlinách konopí. Je několik způsobů jak v laboratoři HHC vyrobit.

 

Hydrogenace THC na HHC

Hydrogenace je stejný proces používaný například k přeměně rostlinného oleje na margarín. Zahrnuje přidání atomů vodíku k chemické struktuře za účelem její stabilizace. 

K výrobě HHC hydrogenací je možné použít jakýkoli izomer THC - Delta 8, Delta 9 a Delta 10. V praxi se převádí THCA na HHC. Tímto způsobem bylo HHC vytvořeno poprvé v roce 1944 Rogerem Adamsem. Proces hydrogenace byl pak patentován v roce 1947.

Hydrogenace zahrnuje vystavení THC extraktu vysokému tlaku, atomům vodíku a katalyzátoru obsahujícímu inertní kovy jako je iridium, palladium, platina, rhenium, rhodium, ruthenium nebo nikl. Reakce v podstatě rozbije dvojnou vazbu ve struktuře THC, což způsobí, že se molekula stane nestabilní. Ta se následně stabilizuje pomocí vodíku.

Podle vědeckého ředitele KCA Laboratories Richarda Samse je možné HHC bezpečně vyrábět v dobře vybavené laboratoři. Neodborný postup nebo nesprávné vybavení může být velice nebezpečné. Katalyzátory použité při výrobě jsou za určitých podmínek snadno vznětlivé a mohou způsobit explozi.

HHC Výrobní proces - Hydrogenace 

Přeměna CBD na HHC pomocí umělé žaludeční šťávy

Dalším způsobem jak vyrobit HHC je převést CBD na HHC pomocí umělé žaludeční šťávy. Výsledkem tohoto způsobu jsou molekuly HHC a Delta 9 THC, která se pak musí oddělit a odstranit z konečného produktu. [1]

 

Hydrogenace terpenů na HHC

Hydrogenací je také možné HHC vyrobit z terpenů jako je například Citronellol. Tato metoda přeměny Citronellalu na HHC byla publikována v roce 2008 pomocí hetero-Diels-Alderovy reakce. [2]

 

Je HHC bezpečné? 

Dosud bylo provedeno jen několik studií ohledně HHC. Většina dostupných informací pochází z osobních zkušeností zahraničních uživatelů. Dosud však nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí vedlejší účinky. Veškeré výzkumy naznačují, že bezpečnostní profil HHC je podobný THC.

Hlavním důvodem k obavám z HHC jsou agresivní chemikálie použité během výrobního procesu a tvorba nechtěných nežádoucích chemických sloučenin. Dalším rizikem je nahrazení HHC jinou syntetickou sloučeninou. HHC produkty určené pro laboratorní a technické zpracování proto doporučujeme pořizovat z ověřených a relevantních zdrojů. 

Naše HHC produkty určené pro laboratorní a technické zpracování vyrábíme z vysoce kvalitních a ověřených extraktů dovezených z USA. Používáme HHC testované renomovanou laboratoří KCA Laboratories ve Spojených státech a pro ověření shody znovu testované naší laboratoří v Evropě.

 

Benefity HHC

Tak jako se potenciální rizika přirovnávají k rizikům THC, tak analogicky stejně se přistupuje k lékařským benefitům HHC. Mimo psychoaktivního účinku HHC hovoříme o zmírnění bolesti, lepším spánku a protizánětlivých účincích. Některé dřívější studie naznačily další zdravotní benefity. V rámci těchto účinků je však zapotřebí realizovat další studie.

HHC tak může pomoci s:

 • Zvládnutím chronické bolesti
 • Snížením zánětu
 • Hlubším a lepším spánkem
 • Nevolností nebo zvracením
 • Zmírněním úzkosti

 

HHC Studie

Nejstarší studie z roku 1977 testovala účinky HHC na krysách. Vědci zjistili, že HHC má podobné účinky na bolest jako narkotické léky proti bolesti. K posouzení plného potenciálu je však zapotřebí více výzkumu. [3]

Další studie provedená v roce 2007 testovala účinky HU211 a HU243 (sloučeniny HHC) na myších. V této studii bylo zjištěno, že HHC prodloužilo dobu spánku myší o 80 % až 700 % v závislosti na velikosti podané dávky. Výzkumníci také zjistili, že sloučeniny HHC u myší vykazují účinky podobné Delta 9 THC se slabšími terapeutickými účinky.

Studie z roku 2011 ukázala, že některé syntetické analogy HHC silně inhibovaly angiogenezi a růst nádorů indukovaných buňkami rakoviny prsu. 

 

HHC Účinky

HHC je stále nový a příliš neprozkoumaný kanabinoid. Z dosavadních studií a zkušeností uživatelů se zatím zdá, že poskytuje podobné terapeutické účinky jako jiné formy THC. Psychoaktivní složka 9R vyvolává pocity rauše, euforie, stimulace a změny vizuálního a zvukového vnímání. V rámci fyzické aktivity HHC působí změny srdeční frekvence a tělesné teploty.

Podle konopného vědce Grega Gerdemana, Ph.D. je HHC méně účinné než Delta 9 a potenciálně účinnější než Delta 8 v závislosti na procentuálním zastoupení psychoaktivní složky 9R a dalších faktorech.

Richard Sams z KCA Laboratories říká: "Při dostatečné dávce HHC lze pozorovat účinky podobné THC."

 

Vedlejší účinky HHC

Hlášené vedlejší účinky HHC byly shodné s vedlejšími účinky THC. Z tohoto důvodu je také bezpečnostní profil HHC dosud definován jako shodný. Mezi vedlejší účinky tak patří:

 • Úzkost
 • Nespavost
 • Rychlý srdeční tep
 • Závratě a zmatenost
 • Zvýšená chuť k jídlu
 • Suchá ústa
 • Červené oči
 • Paranoia
 • Závrať

 

HHC Test na drogy

Výsledek běžného drogového testu nezjistí přítomnost HHC v organismu. HHC se v těle nerozkládá tak jako THC. Na rozdíl od Delta 8, Delta 9 a Delta 10 forem THC se HHC nemetabolizuje na 11-hydroxy-THC, což je metabolit, který vyvolává pozitivní výsledek většiny drogových testů.

To ale neznamená, že výsledek testu nemůže být pozitivní. Svou roli ve výsledku testu mohou mít i další faktory. 

 HHC Test na Drogy

HHC vs THC

Strukturálně jsou HHC a THC téměř stejné. HHC postrádá dvojitou vazbu, kterou nahrazuje vodíkem. Díky tomu je dlouhodobě stabilnější a odolnější vůči teplu a světlu. Psychoaktivní účinek HHC je zhruba 80 % účinku Delta 9 THC. V bezpečnostním profilu HHC zatím nebyly nalezeny žádné odlišnosti vůči THC. Více se o rozdílech mezi těmito dvěma kanabinoidy můžete dočíst v našem článku - HHC vs THC.

 

HHC vs CBD

Rozdílů mezi HHC a CBD je několik. Hlavním rozdílem je to, že CBD není na rozdíl od HHC psychoaktivní. 

Co je v rámci pohledu na tyto dva kanabinoidy zajímavější, je jejich vzájemná interakce. CBD může pomoci snížit nežádoucí účinky HHC stejně tak, jako to dělá u THC.

Nežádoucí účinky THC jako jsou například úzkost, zmatenost, závrať atd. mohou být eliminovány pomocí CBD. Vlastnost potlačení psychoaktivních účinků prokázala studie na potkanech a lidech z roku 2011. Tuto vlastnost můžeme analogicky vztáhnout na HHC. CBD tlumí psychoaktivní účinky HHC.

Studie prokazující zdravotní účinky CBD jsou zpravidla realizovány spolu s THC. Účinky kanabinoidů jsou efektivnější při jejich společném užití oproti užití čistě extrahované jedné látky. Vzájemné interakci mezi jednotlivými kanabinoidy a terpeny se říká doprovodný efekt, který se zdá jako klíčový pro většinu zdravotních benefitů.

 

Informace uvedené v tomto článku není možné chápat jako odborné rady, ani s nimi nelze takto zacházet. Tyto informace slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Více se můžete dočíst v našem prohlášení odpovědnosti.

 

Použité zdroje

1 - Watanabe, K., Itokawa, Y., Yamaori, S., Funahashi, T., Kimura, T., Kaji, T., … & Yamamoto, I. (2007). Conversion of cannabidiol to Δ 9-tetrahydrocannabinol and related cannabinoids in artificial gastric juice, and their pharmacological effects in mice. Forensic Toxicology, 25(1), 16-21.

2 - Lee, Y. R., & Xia, L. (2008). Efficient one-pot synthetic approaches for cannabinoid analogues and their application to biologically interesting (−)-hexahydrocannabinol and (+)-hexahydrocannabinol. Tetrahedron Letters, 49(20), 3283-3287.

3 - Bloom, A. S., Dewey, W. L., Harris, L. S., & Brosius, K. K. (1977). 9-Nor-9-hydroxyhexahydrocannabinol a cannabinoid with potent antinociceptive activity: comparisons with morphine. J Pharmacol Exp Ther, 200, 263-270.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz